Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego „WILLA” na terenie SWPZZPOZ w Radomiu – Zakup mebli – 24/REG/23


  • dzpub
  • 25 lipca 2023
  • Zakończone

Termin składania ofert: 2023-08-02

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 545 KB Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 130 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 219 KB Pobierz
Skip to content