Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Przegląd systemów sygnalizacji pożaru i systemów oddymiania klatek schodowych – 19/REG/22


  • dzpub
  • 05 lipca 2022
  • Unieważnione

Termin składania ofert: 2022-07-13

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 1 MB Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 123 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 1 MB Pobierz
Skip to content