Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Ogłoszenie


  • admin
  • 28 czerwca 2022
  • Zakończone

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym z siedzibą w Radomiu, zaprasza do złożenia oferty na: Oszacowanie wartości 3 budynków magazynowych oraz budynku przepompowni ścieków wybudowanych w latach 60 XX w. przez osobę mającą uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego dla potrzeb Działu Księgowości SWPZZPOZ w Radomiu ul. Krychnowicka 1.

Termin składania ofert: 2022-07-01

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 463 KB Pobierz
Skip to content