Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

„Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku – system próżniowy lub aspiracyjno-próżniowy do pobierania krwi z najmem czytnika do OB do SWPZZPOZ w Radomiu” – 5/REG/2024


  • dzpub
  • 26 lutego 2024
  • Zakończone

Termin składania ofert: 2024-03-05

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 309 KB Pobierz
Korespondencja
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 1 MB Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 118 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 496 KB Pobierz
Załączniki
Formularz cenowy - Załącznik Nr 1 40 KB Pobierz
Skip to content