Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Dostawa odzieży dla personelu medycznego SWPZZPOZ w Radomiu – 4/REG/23


  • dzpub
  • 08 lutego 2023
  • Zakończone

Termin składania ofert: 2023-02-17

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 254 KB Pobierz
Korespondencja
Wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia ofert 3 MB Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 121 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 1 MB Pobierz
Skip to content