Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Dzień wolny

Dzień 26.01.2024 r. dla pracowników SWPZZPOZ jest dniem wolnym od pracy. Odbiór za święto przypadające w sobotę 6.01.2024 r.

Skip to content