Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Zakończenie inwestycji

Zadanie pn: „Remont instalacji w Pawilonie nr 14 SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu” zrealizowane do 28.02.2023 r. o wartości: 182446,10 zł. sfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Skip to content