Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Postępowanie: Zakup i wdrożenie systemów teleinformatycznych w celu podniesienia bezpieczeństwa danych (cyberbezpieczeństwa) w SWPZZPOZ w Radomiu


  • dzpub
  • 11 października 2022
  • Unieważnione

Nr sprawy: 18/2022

Więcej informacji o postępowaniu:

Informujemy, że postępowanie o zamówienie publiczne jest prowadzone z wykorzystaniem systemu miniPortal dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Szpital nasz realizuje obowiązek ustawowy w zakresie pełnej elektronizacji postępowań, za pomocą systemu miniPortal, który umożliwi Państwu składanie ofert oraz komunikacji w formie elektronicznej.

Daje to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Dokumenty postępowania dostępne są do pobrania pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

Identyfikator postępowania: 1276925c-76d2-48a5-aa7f-93528b72edd0

Skip to content