Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Postępowanie: Zakup i wdrożenie systemów teleinformatycznych w celu podniesienia bezpieczeństwa danych (Cyberbezpieczeństwa) w SWPZZPOZ w Radomiu


  • dzpub
  • 25 października 2022
  • Unieważnione

Nr sprawy: 20/2022

Więcej informacji o postępowaniu:

Informujemy, że postępowanie o zamówienie publiczne jest prowadzone z wykorzystaniem systemu miniPortal dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Szpital nasz realizuje obowiązek ustawowy w zakresie pełnej elektronizacji postępowań, za pomocą systemu miniPortal, który umożliwi Państwu składanie ofert oraz komunikacji w formie elektronicznej.

Daje to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Dokumenty postępowania dostępne są do pobrania pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/73ed7681-bb63-43c7-abf9-841d9fbdd6be

Identyfikator postępowania: ocds-148610-12c79805-543a-11ed-9171-f6b7c7d59353

 

Skip to content