Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego – 34/REG/23


  • dzpub
  • 22 listopada 2023
  • Zakończone

Termin składania ofert: 2023-11-30

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 404 KB Pobierz
Korespondencja
Odpowiedzi na zapytania - Wykonawcy 845 KB Pobierz
Odpowiedzi na pytania z dnia 28.11.23 4 MB Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 125 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 211 KB Pobierz
Skip to content