Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego


  • dzpub
  • 30 listopada 2021
  • Zakończone

Termin składania ofert: 2021-12-08

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 460 KB Pobierz
Korespondencja
Odpowiedzi na zapytania 2 MB Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 119 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 816 KB Pobierz
Skip to content