Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Zakup i dostawa materacy szpitalnych do SWPZZPOZ w Radomiu


  • dzpub
  • 06 maja 2022
  • W toku

Termin składania ofert: 2022-05-16

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 960 KB Pobierz
Korespondencja
Wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert 2 MB Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 374 KB Pobierz
Skip to content