Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Zakup fartuchów i garsonek dla personelu medycznego do SWPZZPOZ w Radomiu


  • dzpub
  • 18 marca 2020
  • Zakończone

Termin składania ofert:

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 379 KB Pobierz
Korespondencja
Wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty 203 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 130 KB Pobierz
Skip to content