Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Postępowanie: Wykonanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych


  • dzpub
  • 25 maja 2020
  • Zakończone

Nr sprawy:

Skip to content