Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Postępowanie: Wykonanie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych z SWPZZPOZ w Radomiu


  • dzpub
  • 10 maja 2022
  • Zakończone

Nr sprawy: 9/2022

Skip to content