Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Wykonanie ekspertyzy  technicznej stanu technicznego kotłowni gazowej dla potrzeb SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót w ramach zadania o nazwie: „Modernizacja kotłowni gazowej” – 6/REG/24


  • dzpub
  • 07 marca 2024
  • Unieważnione

Termin składania ofert: 2024-03-15

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 249 KB Pobierz
Korespondencja
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 827 KB Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 121 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 626 KB Pobierz
Skip to content