Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ im. Dr Barbary Borzym w Radomiu” – 1/REG/24


  • dzpub
  • 15 stycznia 2024
  • Zakończone

Termin składania ofert: 2024-01-23

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 654 KB Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 125 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 517 KB Pobierz
Skip to content