Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Postępowanie: Termomodernizacja budynku nr 14 na terenie SWPZZPOZ w Radomiu – termomodernizacja dachu


  • dzpub
  • 02 lipca 2024
  • W toku

Nr sprawy: 12/2024

Więcej informacji o postępowaniu:

ZAMAWIAJĄCY: WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE, UL. JAGIELLOŃSKA 26, 03-719 WARSZAWA

                             tel.:  +48 (22) 5979-100   faks:  +48 5979-290

                             REGON: 015528910 NIP: 113-245-39-40

W KTÓREGO IMIENIU DZIAŁA PEŁNOMOCNIK:

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ IM. DR BARBARY BORZYM W RADOMIU

                           tel.:  48 332-46-02   faks:  48 332-15-08

                           REGON: 670204531  NIP: 948-20-40-243

 

Informujemy, że postępowanie o zamówienie publiczne jest prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej.

Szpital nasz realizuje obowiązek ustawowy w zakresie pełnej elektronizacji postępowań, za pomocą Platformy Marketplanet e-Zamawiający, który umożliwi Państwu składanie ofert oraz komunikacji w formie elektronicznej.

Daje to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta Info Marketpanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy.

Centrum czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 25 72 223 lub info@marketplanet.pl

Wejście na platformę poprzez link: https://szpitalpsychiatryczny-radom.ezamawiajacy.pl

 

Skip to content