Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Postępowanie: Świadczenie usługi transportu sanitarnego na wezwanie na rzecz pacjentów SWPZZPOZ w Radomiu przez zespół w standardzie podstawowego zespołu ratownictwa medycznego oraz specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego


  • dzpub
  • 04 grudnia 2020
  • Zakończone

Nr sprawy:

Więcej informacji o postępowaniu:

Informujemy, iż postępowanie o zamówienie publiczne jest prowadzone z wykorzystaniem platformy zakupowej PUBLICOMAT dostępnej pod adresem: https://ogloszenia.publicomat.pl.

Szpital nasz realizuje obowiązek ustawowy w zakresie pełnej elektronizacji postępowań, za pomocą Platformy PUBLICOMAT, która umożliwi Państwu składanie ofert oraz komunikacji w formie elektronicznej.

Daje to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

W przypadku pytań i problemów prosimy o kontakt: info@publicomat.pl lub 22/743-56-06 lub 07.

Dokumenty postępowania dostępne są do pobrania pod adresem: https://ogloszenia.publicomat.pl

Skip to content