Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Postępowanie: Świadczenie usług transportu sanitarnego przez podstawowy zespół ratownictwa medycznego- całodobowa gotowość i transport na wezwanie, na rzecz pacjentów SWPZZPOZ w Radomiu – Nr sprawy 1/2022


  • dzpub
  • 12 stycznia 2022
  • Unieważnione

Nr sprawy: 1/2022

Skip to content