Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Postępowanie: Świadczenie usług transportu sanitarnego przez podstawowy zespół ratownictwa medycznego – całodobowa gotowość i transport na wezwanie, na rzecz pacjentów SWPZZPOZ w Radomiu


  • dzpub
  • 02 marca 2022
  • Zakończone

Nr sprawy: 6/2022

Skip to content