Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Świadczenie usług specjalistycznego transportu medycznego na wezwanie na rzecz pacjentów SWPZZPOZ w Radomiu- unieważniony


  • dzpub
  • 04 września 2020
  • Unieważnione

Termin składania ofert:

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 379 KB Pobierz
Skip to content