Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Sukcesywny zakup paliw płynnych do SWPZZPOZ w Radomiu – nr sprawy 14/REG/22


  • dzpub
  • 07 czerwca 2022
  • Unieważnione

Termin składania ofert: 2022-06-17

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 944 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 1 MB Pobierz
Załączniki
Zmiana terminu na składanie ofert 1 MB Pobierz
Wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert 12 MB Pobierz
Odpowiedzi na pytania wykonawców 2 5 MB Pobierz
Formularz ofertowy-zmiana 650 KB Pobierz
Skip to content