Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Postępowanie: Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego „WILLA na terenie SWPZZPOZ w Radomiu


  • dzpub
  • 24 sierpnia 2021
  • Zakończone
Skip to content