Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego „WILLA” na terenie SWPZZPOZ w Radomiu – Zakup sprzętu medycznego – 19/REG/23


  • dzpub
  • 28 czerwca 2023
  • Unieważnione

Termin składania ofert: 2023-07-06

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 439 KB Pobierz
Korespondencja
Odpowiedzi na pytania 2 MB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 238 KB Pobierz
Skip to content