Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego „WILLA” na terenie SWPZZPOZ w Radomiu – Zakup sprzętu medycznego – 23/REG/23


  • dzpub
  • 14 lipca 2023
  • Zakończone

Termin składania ofert: 2023-07-26

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 444 KB Pobierz
Korespondencja
Odpowiedzi na pytania - Wykonawców 269 KB Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 118 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 225 KB Pobierz
Skip to content