Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego „WILLA” na terenie SWPZZPOZ w Radomiu – Zakup sprzętu komputerowego” – 26/REG/23


  • dzpub
  • 29 sierpnia 2023
  • Zakończone

Termin składania ofert: 2023-09-06

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 645 KB Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 120 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 215 KB Pobierz
Skip to content