Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego „WILLA” na terenie SWPZZPOZ w Radomiu – Zakup mebli – 22/REG/23


  • dzpub
  • 05 lipca 2023
  • Zakończone

Termin składania ofert: 2023-07-13

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 558 KB Pobierz
Korespondencja
Odpowiedzi na pytania Wykonawców 252 KB Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 128 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 270 KB Pobierz
Skip to content