Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Postępowanie: Remont instalacji w Pawilonie szpitalnym Nr 14 w SWPZZPOZ im dr Barbary Borzym w Radomiu


  • dzpub
  • 19 października 2022
  • Zakończone

Nr sprawy: 19/2022

Więcej informacji o postępowaniu:

Więcej informacji o postępowaniu

Informujemy, że postępowanie o zamówienie publiczne jest prowadzone z wykorzystaniem systemu miniPortal dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Szpital nasz realizuje obowiązek ustawowy w zakresie pełnej elektronizacji postępowań, za pomocą systemu miniPortal, który umożliwi Państwu składanie ofert oraz komunikacji w formie elektronicznej.

Daje to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Dokumenty postępowania dostępne są do pobrania pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/76538f48-c4f8-4e33-b828-fd90035efc8d

Identyfikator postępowania: 76538f48-c4f8-4e33-b828-fd90035efc8d

 

Do pobrania:
0x0 9,52 KB Pobierz
Skip to content