Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Postępowanie: Przyjazne ogrodzenie szpitala w Krychnowicach


  • dzpub
  • 03 października 2022
  • Zakończone

Nr sprawy: 17/2022

Więcej informacji o postępowaniu:

Więcej informacji o postępowaniu

Informujemy, że postępowanie o zamówienie publiczne jest prowadzone z wykorzystaniem systemu miniPortal dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Szpital nasz realizuje obowiązek ustawowy w zakresie pełnej elektronizacji postępowań, za pomocą systemu miniPortal, który umożliwi Państwu składanie ofert oraz komunikacji w formie elektronicznej.

Daje to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Dokumenty postępowania dostępne są do pobrania pod adresem:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/c002a3ef-166c-48d4-95ae-14b59c021793

identyfikator postępowania: c002a3ef-166c-48d4-95ae-14b59c021793

 

 

Skip to content