Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w zadaniu „Budowa przepompowni ścieków dla SWPZZPOZ w Radomiu”


  • dzpub
  • 23 czerwca 2020
  • Zakończone

Termin składania ofert:

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 392 KB Pobierz
Korespondencja
correspondence_455_389_20200630105706 154 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 128 KB Pobierz
Skip to content