Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Ogłoszenie


  • admin
  • 13 grudnia 2021
  • Zakończone

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie operatów wodno-prawnych na: Odprowadzanie wód popłucznych ze SUW i odprowadzanie wód opadowych do rowu chłonnego na terenie Szpitala.

Termin składania ofert: 2021-06-07

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 330 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 255 KB Pobierz
Skip to content