Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Ogłoszenie


  • admin
  • 18 maja 2023
  • W toku

Dyrekcja SWPZZPOZ w Radomiu ul. Krychnowicka 1 zaprasza do składania ofert na zadanie pn. „Wykonanie czynności serwisowych w Stacji Uzdatniania Wody znajdującej się na terenie naszego Szpitala w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1”.

Termin składania ofert: 2023-05-25

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 379 KB Pobierz
Skip to content