Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Ogłoszenie


  • admin
  • 13 grudnia 2021
  • Zakończone

Dyrekcja SWPZZPOZ im dr Barbary Borzym w Radomiu zaprasza do składania ofert na zadania pn.: Wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej dla zadania pn.:” Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego „WILLA” na terenie SWPZZPOZ w Radomiu”.

Termin składania ofert:

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Skip to content