Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Ogłoszenie


  • admin
  • 13 grudnia 2021
  • Zakończone

Dyrekcja SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu, zaprasza do składania ofert na zadania pn.: Wykonanie aktualizacja danych w kartotece budynków i w rejestrze gruntów poprzez inwentaryzację geodezyjną budynków, budowli, dróg, chodników i miejsc parkingowych znajdujących się na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym.

Termin składania ofert:

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Skip to content