Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Postępowanie: Modernizacja Pawilonu szpitalnego Nr 5 – Zakup, dostawa i montaż mebli.


  • dzpub
  • 30 września 2020
  • Zakończone

Nr sprawy:

Skip to content