Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Konserwacja urządzeń dźwigowych w SWPZZPOZ i CSOZ w Radomiu


  • dzpub
  • 15 marca 2021
  • Zakończone

Termin składania ofert: 2021-03-23

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 441 KB Pobierz
Korespondencja
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania 132 KB Pobierz
Skip to content