Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Postępowanie: Dostosowanie do obowiązujących przepisów p.poż wraz z przebudową pomieszczeń koniecznych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem – Pawilon szpitalny nr 1 – wyposażenie hydroterapii i kinezyterapii


  • dzpub
  • 17 grudnia 2021
  • Zakończone

Nr sprawy:

Skip to content