Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Dostawa pasków i glukomertów do oznaczania poziomu glukozy we krwi do SWPZZPOZ w Radomiu


  • dzpub
  • 17 listopada 2021
  • Zakończone

Termin składania ofert: 2021-11-25

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 283 KB Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 118 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 678 KB Pobierz
Skip to content