Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Dostawa odzieży dla personelu medycznego SWPZZPOZ w Radomiu – 39/REG/22


  • dzpub
  • 20 grudnia 2022
  • Unieważnione

Termin składania ofert: 2022-12-30

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 255 KB Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 125 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 1 MB Pobierz
Skip to content