Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Dostawa obuwia medycznego profilaktycznego dla pracowników SWPZZPOZ w Radomiu – 8/REG/24


  • dzpub
  • 25 marca 2024
  • W toku

Termin składania ofert: 2024-04-03

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 309 KB Pobierz
Korespondencja
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 555 KB Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 126 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 580 KB Pobierz
Skip to content