Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Postępowanie: Dostawa leków, środków o charakterze dietetycznym i spożywczym, wyrobów medycznych oraz surowców farmaceutycznych


  • dzpub
  • 19 września 2022
  • Zakończone

Nr sprawy: 15/2022

Więcej informacji o postępowaniu:

Więcej informacji o postępowaniu

Informujemy, że postępowanie o zamówienie publiczne jest prowadzone z wykorzystaniem systemu miniPortal dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Szpital nasz realizuje obowiązek ustawowy w zakresie pełnej elektronizacji postępowań, za pomocą systemu miniPortal który umożliwi Państwu składanie ofert oraz komunikacji w formie elektronicznej.

Daje to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Dokumenty postępowania dostępne są do pobrania pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Identyfikator postępowania: 0bf874e4-095b-4cb3-ba24-e324e7812098

 

Skip to content