Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Dostawa leków do SWPZZPOZ w Radomiu


  • dzpub
  • 24 lutego 2021
  • Zakończone

Termin składania ofert: 2021-03-05

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 352 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 129 KB Pobierz
Skip to content