Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Dostawa leków do SWPZZPOZ w Radomiu


  • dzpub
  • 02 lutego 2021
  • Unieważnione

Termin składania ofert: 2021-02-09

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 362 KB Pobierz
Korespondencja
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 175 KB Pobierz
Skip to content