Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Dostawa leków do SWPZZPOZ w Radomiu – 28/REG/22


  • dzpub
  • 13 września 2022
  • Zakończone

Termin składania ofert: 2022-09-21

Więcej informacji o wybranym przetargu:
Zaproszenie do składania ofert 807 KB Pobierz
Informacja z otwarcia ofert 117 KB Pobierz
Informacja o wyborze oferty 682 KB Pobierz
Skip to content