Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Postępowanie: Doposażenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1 w niezbędny sprzęt medyczny


  • dzpub
  • 25 kwietnia 2022
  • Unieważnione

Nr sprawy: 7/2022

Skip to content