Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Postępowanie: Doposażenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1 w niezbędny sprzęt medyczny


  • dzpub
  • 13 lipca 2022
  • Zakończone

Nr sprawy: 10/2022

Skip to content