Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Konferencja Radomska Wiosna Psychiatryczna 2019

Konferencja „Radomska Wiosna Psychiatryczna 2019” odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. Patronat honorowy nad konferencją objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.
Program konferencji:
8:30 – 9:30 – Rejestracja.
9:30 – 9:35 – Otwarcie konferencji.
9:35 – 10:20 – Xeplion – skuteczne leczenie schizofrenii już od pierwszego podania – prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki.
10:20 – 11:05 – Zaburzenia psychiczne w ciąży prof. dr hab. n. med. Agata Szulc.
11:05 – 11:20 – Przerwa kawowa.
11:20 – 11:45 – Historia Szpitala Psychiatrycznego w Radomiu dr Katarzyna Karpińska.
11:45 – 12:30 – Zaburzenia nastroju u chorych na schizofrenię – kto się martwi i czym? – prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki.
12:30 – 13:15 – Psychiatria środowiskowa – obraz mieszkania pacjenta ze schizofrenią, a podtypy tej choroby – dr n. med. Sławomir Murawiec.
13:15 – 13:40 – Warsztaty – indywidualny dobór leku w lęku i depresji dr n. med. Sławomir Murawiec.
13:40 – Zakończenie konferencji.
Po zakończeniu konferencji zapraszamy na lunch.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Za uczestnictwo przyznane zostaną 4 punkty edukacyjne.
W dniu 12.04.2019r. w sali konferencyjnej Szpitala Psychiatrycznego w Krychnowicach odbyła się konferencja naukowa „Radomska Wiosna Psychiatryczna” w Radomiu.
W spotkaniu wzięło udział 96 lekarzy, większość z dawnego województwa radomskiego oraz świętokrzyskiego, Lubelszczyzny, z Warszawy.
Pierwszy wykład był poświęcony nowym możliwościom leczenia osób chorych na schizofrenię preparatami w iniekcji o przedłużonym działaniu.
O zaletach, skuteczności i zasadach stosowania mówił prof. Andrzej Czernikiewicz i dr Tomasz Tafliński.
Paliperydon wchodzący na nasz rynek zainteresował wielu uczestników, zwłaszcza psychiatrów prowadzących pacjentów z trudnymi postaciami schizofrenii.
Szczególnym zainteresowaniem spotkał się pogląd o korzyściach z wczesnego wprowadzenia preparatów LAI vs preparaty przyjmowane codziennie.
Kolejny wykład prowadzony przez prof. Agatę Szulc, poruszał zagadnienie związane z leczeniem zaburzeń psychicznych w okresie ciąży. Wykład ten był przyjęty ze szczególnym zainteresowaniem, również przez lekarzy innych specjalności, biorących udział w konferencji (lekarzy POZ, neurologów, ginekologów). Z dużym zainteresowaniem przyjęto informację o planowanej publikacji nowych wytycznych PTP dotyczących stosowania leków psychotropowych w ciąży.
Po przerwie urozmaiconej kawą i domowym ciastem Goście wysłuchali wykładu dr Katarzyny Karpińskiej o historii szpitala psychiatrycznego w Radomiu, a także o początkach psychiatrii w naszym regionie sięgającym przełomu XIX i XX wieku. Prelegentka wspomniała wielu lekarzy oraz inne osoby zasłużone dla naszego miasta, nakreślając perspektywę rozwoju opieki nad osobami chorymi psychicznie oraz dynamikę zmian do stanu obecnego.
W dalszej części prof. Łukasz Święcicki przedstawił uczestnikom konferencji różne spojrzenia na schizofrenię: z punktu widzenia pacjenta, rodziny i lekarzy. Skupiając się na leczeniu pacjentów zbyt często pomijamy otoczenie w jakim pacjenci funkcjonują i bardzo zróżnicowane oczekiwania co do efektów leczenia prezentowane przez uczestników tego procesu.
Kwestie spojrzenia na pacjenta ze schizofrenią ze strony innej niż tylko objawy psychopatologiczne kontynuował w dalszym wykładzie „Psychiatria środowiskowa” dr Sławomir Murawiec. Uczestnicy wykładu mieli okazję przekonać się na konkretnych przykładach jak wiele informacji o stanie zdrowia pacjenta w przebiegu choroby, ale również przyczynach występowania takich a nie innych objawów można uzyskać poświęcając czas na analizę środowiska w jakim chory się wychowywał, rozwijał i w jakim aktualnie funkcjonuje.
Ostatnią częścią konferencji był prowadzony przez dr Sławomira Murawca warsztat Indywidualny dobór leku w lęku i depresji, który w oparciu o m.in. publikacje Jaak Panksepp wskazał jak ważne jest uwzględnienie przy planowaniu terapii dodatkowych efektów działania leków poza wskazaniem podstawowym (np. leki stosowane w depresji aktywizująco pacjenta vs leki stosowane w depresji z działaniem przeciwlękowym). W ocenie uczestników konferencji tematyka była ciekawa, dotyczyła bieżących, praktycznych problemów, a wykładowcy swoje tematy przedstawili w bardzo przystępny i merytoryczny sposób. Stąd większość uczestników zadeklarowała chęć przyjazdu do Radomia na kolejną edycję Psychiatrycznej Wiosny w Radomiu.

[Best_Wordpress_Gallery id=”3″ gal_title=”Konferencja Radomska Wiosna Psychiatryczna 2019″]
Skip to content