Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu

Lecznictwo

 Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej zapewnia chorym ponad 800 miejsc. Istotną zaletą naszego Szpitala jest rozległy obwód zapobiegawczo-leczniczy, obejmujący obszar wchodzący w skład województwa mazowieckiego, a także doskonała lokalizacja, na terenie pięknego parku o łącznej powierzchni 12,5 hektara.

      SWPZZPOZ jest szpitalem specjalistycznym psychiatrycznym, zapewniającym pełny zakres świadczeń zdrowotnych dla ludności wszystkich grup wiekowych, przystosowanym do leczenia wszelkich zaburzeń psychicznych, lecznictwa odwykowego, narkomanii oraz towarzyszących im schorzeń ogólnoustrojowych. W promieniu 100 km od naszej placówki nie istnieje inny szpital podobnego typu. W skład jednostki wchodzi 6 oddziałów psychiatrycznych ogólnych, a także oddziały:

 • leczenia zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości i odżywiania,
 • psychiatryczny dla chorych somatycznie,
 • terapii uzależnienia od alkoholu (odwykowy),
 • leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacyjny),
 • terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych,
 • leczenia zespołów abstynencyjnych po środkach psychoaktywnych,
 • rehabilitacji neurologicznej.

Posiadamy także Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny.

Wszystkie Oddziały korzystają z zaplecza diagnostycznego Szpitala, na które składa się:

 • Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Pracownia Rentgenodiagnostyki
 • Pracownia Rehabilitacji Leczniczej

Nasi Pacjenci korzystają z porad specjalistycznych udzielanych w:

 • Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych
 • Poradni dla osób z autyzmem dziecięcym
 • Poradni Neurologicznej
 • Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
 • Poradni Rehabilitacji Neurologicznej

Lekarze specjaliści zatrudnieni w Gabinetach Specjalistycznych udzielają konsultacji w zakresie:

 • chirurgii
 • laryngologii
 • dermatologii
 • ginekologii
 • okulistyki
 • stomatologii

SWPZZPOZ nie pobiera opłat za przechowywanie zwłok, gdyż okres przechowywania zwłok jest krótszy niż 72 godziny.

Skip to content