WAŻNA INFORMACJA!

Korzystanie z naszego serwisu oznacza zgodę na przechowywanie na komputerze plików cookies.

Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz pod TYM linkiem


logo Samodzielny Wojewódzki Publiczny
Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki
Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym
  Aktualności
   
SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym

Aktualności

Aktualności 
Informacje o szpitalu

Lecznictwo

Oddziały szpitalne

Autyzm

Kontakt

Zamówienia Publiczne

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

MF EOG 2009-2014

INWESTYCJE

Ochrona Danych Osobowych

Konferencja Radomska Wiosna Psychiatryczna 2019

E-usługi

Polityka plików cookiesSłowo:Licznik odwiedzin:
4992803


Administrator:

Hasło:Aktualności


Strona w przygotowaniu

OGŁOSZENIE

Dzień 28.05.2021r. dla pracowników SWPZZPOZ jest dniem wolnym od pracy – odbiór za święto przypadające w sobotę 01.05.2021r.

OGŁOSZENIE

Dyrekcja SWPZZPOZ im dr Barbary Borzym w Radomiu zaprasza do składania ofert na zadania pn.: Wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej dla zadania pn.:" Rewitalizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego "WILLA" na terenie SWPZZPOZ w Radomiu".
Szczegóły i pliki do pobrania poniżej.
ogloszenie.pdf
umowa.pdf
wzor.pdf


OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu ul. Krychnowicka 1, zatrudni:
- lekarzy specjalistów psychiatrów na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem Psychiatrycznym Ogólnym dla Dorosłych,
- lekarzy specjalistów psychiatrów na stanowisko Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem Psychiatrycznym Ogólnym dla Dorosłych.
Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy. Forma zatrudnienia do uzgodnienia.
Bliższe informacje można uzyskać:
Jan Krzysztof Bartel - Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa - (48) 332 450 00
krzysztof.bartel@szpitalpsychiatryczny.radom.pl
Marzena Góźdź - Kierownik Działu Służb Pracowniczych - (48) 332 45 16
marzena.gozdz@szpitalpsychiatryczny.radom.pl


OGŁOSZENIE

Dyrekcja SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu, zaprasza do składania ofert na zadania pn.:
Wykonanie czynności serwisowych w Stacji Uzdatniania Wody znajdującej się na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym przy ul. Krychnowickiej 1 w Radomiu.
Plik załącznika do pobrania poniżej.
zaproszenie.pdf


OGŁOSZENIE

W ramach współpracy z PZU Życie SA na podstawie Umowy Prewencyjnej z dnia 19.10.2020r., dokonano z funduszu prewencyjnego zakupu 610 szt. kombinezonów ochronnych zapobiegających możliwości zakażenia wirusem SARS-Cov-2 personelu.

OGŁOSZENIE

Dyrekcja SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym w Radomiu, zaprasza do składania ofert na zadania pn.:
Wykonanie aktualizacja danych w kartotece budynków i w rejestrze gruntów poprzez inwentaryzację geodezyjną budynków, budowli, dróg, chodników i miejsc parkingowych znajdujących się na terenie SWPZZPOZ im. dr Barbary Borzym.
Załączniki do pobrania poniżej.
zaproszenie.pdf
formularz.pdf


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji neurologicznej i kierowanie oddziałem rehabilitacji neurologicznej.
Szczegóły i pliki do pobrania poniżej.
ogloszenie.pdf
szczegolowewar.pdf
umowa.doc
zalacznik1.pdf
zalacznik1ofe.doc
zalacznik2.doc
zalacznik3.doc


OGŁOSZENIE

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego zaprasza na X edycję konkursu "Mazowieckie Barwy Wolontariatu".
Szczegóły i pliki do pobrania poniżej.
informacja.pdf
klauzula.pdf
regulamin.pdf
zgloszenie.docx


OGŁOSZENIE

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 ogłasza przetarg na wynajęcie w pawilonie nr 14 w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1 pomieszczenia o powierzchni 1472,14 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej lub medycznej nie konkurencyjnej dla tut. Zakładu.
Termin otwarcia ofert dnia 21.09.2020 r. godz.10:30 w SWPZZPOZ w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, sala konferencyjna, I piętro.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 21.09.2020 r. do godz. 10:00 w sekretariacie SWPZZPOZ w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, I piętro w oznakowanej i zamkniętej kopercie z dopiskiem „ nie otwierać” przed 21.09.2020 r. godz. 10:30.
Wymagane wpłacenie wadium w wysokości 1000 zł. przelewem na konto Getin Noble Bank S.A. nr 11 1560 0013 2326 9573 8000 0018 do terminu otwarcia ofert.
Warunki do sporządzenia oferty - do odbioru w dziale administracji w SWPZZPOZ w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, pokój nr 6.
Termin zawarcia umowy wyznacza się w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Oczekiwana wysokość czynszu minimum 17,00 zł. netto + VAT/m2. Należność za wykonaną usługę uregulujemy w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia.


OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu ul. Krychnowicka 1, zatrudni do pracy w oddziałach szpitalnych i/lub na dyżurach medycznych:
1. Lekarzy specjalistów psychiatrów;
2. Lekarzy w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub chcących się specjalizować w psychiatrii.
Oferujemy atrakcyjne warunki pracy i płacy. Forma zatrudnienia do uzgodnienia.
Bliższe informacje można uzyskać:
Jan Krzysztof Bartel - Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa - (48) 332 450 00
krzysztof.bartel@szpitalpsychiatryczny.radom.pl
Marzena Góźdź - Kierownik Działu Służb Pracowniczych - (48) 332 45 16
marzena.gozdz@szpitalpsychiatryczny.radom.pl


OGŁOSZENIE

Dzień 14.08.2020r. dla pracowników SWPZZPOZ jest dniem wolnym od pracy – odbiór za święto przypadające w sobotę 15.08.2020.

OGŁOSZENIE

Zaproszenie do składania ofert i załączniki „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. "Termomodernizacja pawilonu szpitalnego nr 4” w plikach poniżej.
zaproszenie.pdf
zalaczniki.pdf


OGŁOSZENIE

Podziękowania od Samorządu Województwa Mazowieckiego...
podziekowania.pdf


OGŁOSZENIE

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za pomoc przekazaną naszemu Szpitalowi...
podziekowania.pdf


OGŁOSZENIE

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany ze środków UE w ramach RPO WM 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł.OGŁOSZENIE

Istnieje możliwość skorzystania z teleporady psychologicznej.
Numery telefonów do pobrania poniżej.
wsparcie.pdf


OGŁOSZENIE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433), w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania pacjent nie ma obowiązku dostarczenia do świadczeniodawcy (szpitala, poradnia) oryginału skierowania w związku z umieszczeniem pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.
Pacjent powinien dostarczyć oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego, jednakże nie później niż w dniu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej wykonywanego na podstawie tego skierowania.
rozporzadzenie.pdf


OGŁOSZENIE

Informacja o ograniczeniach w związku z pandemią koronawirusa w SWPZZPOZ w Radomiu:
informacja.pdf


OGŁOSZENIE


Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłasza pierwszą edycję budżetu obywatelskiego.
Więcej o projekcie tutaj:
plikbom.pdf
Poniżej promocyjne wideo:
OGŁOSZENIE

Wstępna wycena systemu przywoławczego z montażem. System ma być zamontowany w salach i łazienkach pacjentów na oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.
wycena0120.pdf


OGŁOSZENIE

Naprawa i przegląd rozdzielnia typ. RNL o nr 315/57 rok produkcji 2011 producent Elektromontaż Lublin wraz układem SZR.
Objawy:
1. Świeci się kontrolka AWARIA
2. Został wymieniony bezpiecznik na pierwszej fazie w podstawie bezp. 2F OPV 10/3 6A.
Układ nadal nie pracuje w trybie automatycznym.
Termin składania ofert do 11.12.2019r. na adres:
piotr.wojcieski@szpitalpsychiatryczny.radom.pl


OGŁOSZENIE

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 ogłasza przetarg na wynajęcie w budynku administracji w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1 pomieszczenia o powierzchni 40 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej.
Termin otwarcia ofert dnia 14.11.2019 r. godz.10:30 w SWPZZPOZ w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, sala konferencyjna, I piętro.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 14.11.2019 r. do godz. 10:00 w sekretariacie SWPZZPOZ w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, I piętro w znakowanej i zamkniętej kopercie z dopiskiem „nie otwierać” przed 14.11.2019 r. godz. 10:30.
Wymagane wpłacenie wadium w wysokości 500 zł przelewem na konto Getin Noble Bank S.A. nr 11 1560 0013 2326 9573 8000 0018 do terminu otwarcia ofert.
Oczekiwana wysokość czynszu minimum 15,00 zł. netto + VAT/m2.
Warunki do sporządzenia oferty - do odbioru w dziale administracji w SWPZZPOZ w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, pokój nr 6.
Termin zawarcia umowy wyznacza się w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.


OGŁOSZENIE

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 ogłasza przetarg na wynajęcie w budynku administracji w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1 pomieszczenia o powierzchni 15 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo - handlowej.
Termin otwarcia ofert dnia 14.03.2019 r. godz.10:30 w SWPZZPOZ w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, sala konferencyjna, I piętro.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 14.03.2019 r. do godz. 10:00 w sekretariacie SWPZZPOZ w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, I piętro w oznakowanej i zamkniętej kopercie z dopiskiem „nie otwierać” przed 14.03.2019 r. godz. 10:30.
Wymagane wpłacenie wadium w wysokości 500 zł przelewem na konto Getin Noble Bank S.A. nr 11 1560 0013 2326 9573 8000 0018 do terminu otwarcia ofert.
Oczekiwana wysokość czynszu minimum 15,00 zł. netto + VAT/m2.
Warunki do sporządzenia oferty - do odbioru w dziale administracji w SWPZZPOZ w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, pokój nr 6.
Termin zawarcia umowy wyznacza się w okresie nie dłuższym niż 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.


OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukowo - szkoleniową "Radomska Wiosna Psychiatryczna 2019 r."
Konferencja odbędzie się 12 kwietnia 2019 r. w godzinach 10:00 - 15:00 na sali kinowej Szpitala.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Patronat honorowy - Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
Program szczegółowy już wkrótce.
Zapraszamy.


OGŁOSZENIE

Budynki szpitalne są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

OGŁOSZENIE

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 posiada do wynajęcia w budynku administracji w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1 pomieszczenia o powierzchni 103,87 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.
Wynajmujący we własnym zakresie zapewnia wszystkie pozwolenia i decyzje organów kontrolujących taką działalność.
Warunki prowadzenia działalności będą zawarte w umowie.
Zainteresowanych prosimy o składanie ofert do 10.12.2018 r.
Rozpoczęcie działalności od 01.01.2019 r.
Kontakt pod numerem tel. 332 46 19.


OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu zatrudni specjalistę psychoterapii uzależnień, lub specjalistę psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji.
Bliższych informacji udziela Kierownik Działu Służb Pracowniczych – mgr Marzena Góźdź – tel. 48/ 332-45-16.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu ul. Krychnowicka 1, prosi o składanie oferty na dokonanie okresowego przeglądu dieslowskiego zespołu prądotwórczego GI220kVA (2 szt.) oraz FOGO 30 kVA (1 szt.), zainstalowanego w obiekcie stacji trafo na terenie szpitala będącego pod nadzorem Zleceniodawcy.
Termin składania ofert: 09.11.2018r.
Termin wykonania: 30 dni od daty podpisania umowy.
Załączniki do pobrania poniżej:
skan.pdf,
wzor.doc,
zakres.pdf.


OGŁOSZENIE

Informacja o inwestycjach zrealizowanych przy pomocy dotacji celowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w 2017 roku do pobrania informacja2017.pdf.

OGŁOSZENIE

Zaproszenie do składania ofert na przeglad i pomiar termowizyjny rozdzielnicy RN-W nN w SWPZZPOZ w Radomiu. Termin składania ofert do 23.02.2018 do godz. 10:00 w sekretariacie Szpitala lub mailowo:
sekretariat@szpitalpsychiatryczny.radom.pl
Załącznik:
oferta1.pdf

OGŁOSZENIE

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji neurologicznej i kierowanie Oddziałem Rehabilitacji Neurologicznej do pobrania poniżej.
rozstrzygniecie.pdf

OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu ul. Krychnowicka 1, prosi o składanie oferty na dokonanie okresowego przeglądu dieslowskiego zespołu prądotwórczego GI220kVA (2 szt.) oraz FOGO 30 kVA (1 szt.), zainstalowanego w obiekcie stacji trafo na terenie szpitala będącego pod nadzorem Zleceniodawcy.
Termin składania ofert: 18.09.2017r.
Termin wykonania: 30 dni od daty podpisania umowy.
Zakres prac wyszczególniony w umowie.
Załączniki do pobrania:
Wzór umowy:
wzor_umowy.doc
Skan protokołu:
skan_protokol.pdf


OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu ul. Krychnowicka 1, prosi o składanie oferty na dokonanie przeglądu stacji trafo SN/nN.
Termin składania ofert: do 02.06.2017 r.
Termin wykonania: 14 dni od daty podpisania umowy.
Zakres przeglądu stacji SN/nN:
-przegląd rozdzielni SN;
-kontrola działania aparatury łączeniowej SN;
-kontrola stanu uziemień i połączeń wyrównawczych;
-badanie izolacji uzwojeń oraz pomiar rezystancji uzwojeń transformatora;
-przegląd transformatora T1 i T2 wraz z badaniem parametrów oleju;
-pomiar rezystancji izolacji;
-przegląd rozdzielni NN;
-kontrola działania aparatury NN;
-próby funkcjonalne aparatury NN w zakresie działania układu SZR i agregatu;
-kontrola poprawności pracy baterii kompensacji mocy biernej;
-weryfikacja wskazań aparatury pomiarowej;
-oględziny ogólne części budowlanej;
-sprawdzenie wszystkich połączeń śrubowych.
W przypadku zainteresowania i potrzeby uzyskania szczegółowych informacji potrzebnych do wyceny dostępne są one w Dziale Głównego Inżyniera.
Kontakt: p. Marcin Kamiński tel. 725-014-262.
Materiały do pobrania:
Rozmieszczenie urządzeń w stacji: rozmieszczenie.pdf
Schemat zabezpieczeń stacji: schemat.pdf


OGŁOSZENIE

Dyrektor Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu ul. Krychnowicka 1, prosi o składanie oferty na dokonanie przeglądu central i systemów przeciwpożarowych zainstalowanych w Pawilonach nr 1, 4, 5, 6, 7, 8 oraz poradni na ul. Reja 30.
Termin składania ofert: do 02.06.2017 r.
Termin wykonania: 14 dni od daty podpisania umowy.
W przypadku zainteresowania wszelkie materiały do wyceny są dostępne w Dziale Głównego Inżyniera.
Kontakt: p. Marcin Kamiński tel. 725-014-262.


OGŁOSZENIE

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru do pobrania tutaj:
rozstrzygniecie102016.pdf


OGŁOSZENIE

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik zaprasza do udziału w konkursie "Mazowieckie Barwy Wolontariatu".
Regulamin konkursu dostępny na stronie:
www.dialog.mazovia.pl/barwy_wolontariatu.html


OGŁOSZENIE

SWPZZPOZ w Radomiu ul. Krychnowicka 1 ogłasza przetarg.
Więcej informacji w pliku pdf do pobrania poniżej.
ogloszenie.pdf

OGŁOSZENIE

SWPZZPOZ w Radomiu ul. Krychnowicka 1 zamierza sprzedać analizator biochemiczny PRESTIGE z roku 2005 oraz Flexor Junior z 2007 r.
Urządzenia są do obejrzenia w Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej w SWPZZPOZ.
Prosimy o składanie ofert pisemnych w sekretariacie SWPZZPOZ w Radomiu ul. Krychnowicka 1 do dnia 31.05.2016 r.

OGŁOSZENIE

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania.
W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert, Samodzielny Wojewódzki Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu informuje, że w postępowaniu na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad:
"Termomodernizacja budynków pawilonów szpitalnych Nr 1 i 5 wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na energooszczędne"
dokonał wyboru następujących ofert:
Branża konstrukcyjno-budowlana:
Biuro Obsługi Budownictwa Urbanelis Bogusław ul. Chrobrego 52 m. 14, 26-600 Radom - cena oferty - 19000 zł.
Branża elektryczna:
Zakład Instalacji Elektrycznych G. Kosowski Rajec Szlachecki 180A, 26-613 Radom 15 - cena oferty - 7000 zł.
Branża sanitarna:
Zakład usług Inwestycyjnych Budowlano-Instalacyjnych Adam Sztal ul. Chałubińskiego 15B m. 2, 26-600 Radom - cena oferty - 18000 zł.


OGŁOSZENIE

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 posiada na sprzedaż aparat rtg SIRESKOP CX marki Siemens z 1997 roku.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem tel. 48 332 45 04 lub mailowo na adres:
sekretariat@szpitalpsychiatryczny.radom.pl

OGŁOSZENIE

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 posiada do wynajęcia w budynku administracji w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1, pomieszczenie o powierzchni 25 i 17 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo – handlowej.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem tel. 48 332 46 19.

OGŁOSZENIE

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 ogłasza przetarg na wynajęcie w budynku administracji w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1 pomieszczeń o powierzchni 25 i 17 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo – handlowej.
Termin otwarcia ofert dnia 19.10.2015 r. godz. 11:30 w SWPZZPOZ w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, sala konferencyjna, I piętro.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 19.10.2015 r. do godz. 10:00 w sekretariacie SWPZZPOZ w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, I piętro.
Wymagane wpłacenie wadium w wysokości 500 zł. przelewem na konto Getin Noble Bank S.A. nr 71 1560 0013 2326 9573 8000 0005 do dnia otwarcia ofert.
Warunki do sporządzenia oferty – do odbioru w dziale administracji w SWPZZPOZ w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, pokój nr 6.
Rozpoczęcie działalności z dniem 15.11.2015 r. Oczekiwana wysokość czynszu minimum 28 zł. + VAT / m2 łącznie z c.o.
Dodatkowo będą doliczane opłaty za media energię elektryczną i wodę + ścieki wg wskazań urządzeń pomiarowych.

OGŁOSZENIE

SWPZZPOZ im.dr Barbary Borzym w Radomiu ul.Krychnowicka 1 informuje, że agregat prądotwórczy Wola, kupiła firma:
MEGAVAT 77 Damian Herman
ul. Szenwalda 9A/14
41-800 Zabrze
Kwota zakupu wyniosła 10160 PLN.

OGŁOSZENIE

SWPZZPOZ im.dr Barbary Borzym w Radomiu ul.Krychnowicka 1 posiada do wynajęcia w budynku administracji w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1, dwa pomieszczenia o powierzchni 25 m2 i 17 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo - handlowej.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem tel. 48 332 46 19.

OGŁOSZENIE

SWPZZPOZ im.dr Barbary Borzym w Radomiu ul.Krychnowicka 1 posiada do wynajęcia w budynku administracji w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1, pomieszczenia o powierzchni 148,87 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej.
Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem tel. 48 332 46 19.

OGŁOSZENIE

SWPZZPOZ im.dr Barbary Borzym w Radomiu ul.Krychnowicka 1 posiada na sprzedaż agregat prądotwórczy Wola 84ZPP-78H12 z 1986 roku.
Pierwszy wpis do dziennika pracy 18.02.1986 r. Ostatni pod koniec 2010 roku.
Przeglądy coroczne od 1987 do 2010 r. wszystkie udokumentowane protokołami przeglądów. Pełna dokumentacja. Agregat w pełni sprawny.
Cena wyjściowa 10000 PLN.
Oferty należy składać do 07.08.2015 na adres:
szpital@szpitalpsychiatryczny.radom.pl
Osoba do kontaktu: Marcin Kamiński - tel. 725-014-262.

OGŁOSZENIE

SWPZZPOZ im.dr Barbary Borzym w Radomiu ul.Krychnowicka 1 poszukuje firmy, która dokona wycinki drzew na terenie szpitala. Należy wyciąć następujące drzewa:
1. świerk obwód 136cm
2. topola obwód 290cm
3. akacja obwód ok 50cm.
Oferty należy składać do 08.07.2015r do godziny 11.00 w sekretariacie SWPZZPOZ w Radomiu ul.Krychnowicka 1.
Termin wykonania usługi max. do 15.07.2015 r.
Osoba do kontaktu: Robert Miśkowski - kier.działu Głównego Inżyniera - tel.502-815-371.

OGŁOSZENIE

Rozstrzygnięcie postępowania na przygotowanie i publikację 2 artykułów informacyjno-promocyjnych do pobrania w formie pliku pdf poniżej
rozstrzygniecie2.pdf

OGŁOSZENIE

Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie i publikację 2 artykułów informacyjno-promocyjnych (ogłoszeń prasowych) dotyczących projektu:
„Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne”.
Załącznik do pobrania poniżej
zaproszenie2.pdf

OGŁOSZENIE

Rozstrzygnięcie postępowania na przygotowanie i publikację 3 artykułów informacyjno-promocyjnych do pobrania w formie pliku pdf poniżej
rozstrzygniecie1.pdf

OGŁOSZENIE

Zaproszenie do złożenia oferty na przygotowanie i publikację 3 artykułów informacyjno-promocyjnych (ogłoszeń prasowych) dotyczących projektu:
„Termomodernizacja budynku pawilonu szpitalnego nr 1 wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne”.
Załącznik do pobrania poniżej
zaproszenie.pdf

OGŁOSZENIE

SWPZZPOZ w Radomiu przy ul.Krychnowickiej 1 ogłasza konkurs ofert na wykonanie ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej z określeniem zakresu robót koniecznych do wykonania w celu doprowadzenia do odpowiedniego stanu technicznego budynku zabytkowego "DWOREK" znajdującego się na terenie SWPZZPOZ przy ul.Krychnowickiej 1 w Radomiu.
Ekspertyza zostanie wykorzystana przy sporządzaniu dokumentacji projektowej remontu budynku.
Ekspertyza musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i podpisana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane (kserokopia w załączeniu).
Termin składania ofert : 18.02.2015r do godz.11.00
Miejsce składania ofert: SWPZZPOZ w Radomiu ul.Krychnowicka 1.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Osoba do kontaktu: Robert Miśkowski - spec ds budowlanych tel.502-815-371 w godz. od 8.00-do 14.00
Zdjęcia więżby dachowej spakowane do formatu zip do pobrania tutaj
Dworek2.zip
Rozstrzygnięcie postepowania do pobrania poniżej:
konstr.pdf


OGŁOSZENIE

SWPZZPOZ w Radomiu przy ul.Krychnowickiej 1 ogłasza konkurs ofert na wykonanie ekspertyzy mykologiczno-budowlanej z określeniem zakresu robót koniecznych do wykonania w celu doprowadzenia do odpowiedniego stanu technicznego budynku zabytkowego "DWOREK" znajdującego się na terenie SWPZZPOZ przy ul.Krychnowickiej 1 w Radomiu.
Ekspertyza zostanie wykorzystana przy sporządzaniu dokumentacji projektowej remontu budynku.
Ekspertyza musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i spełniać wszelkie wymogi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Termin składania ofert : 12.02.2015r do godz.11.00
Miejsce składania ofert: SWPZZPOZ w Radomiu ul.Krychnowicka 1
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej.
Osoba do kontaktu: Robert Miśkowski - spec ds budowlanych tel.502-815-371 w godz. od 8.00-do 14.00
Zdjęcia obiektu spakowane do formatu zip do pobrania tutaj
dworek.zip
Rozstrzygnięcie postępowania do pobrania poniżej:
mykol.pdf


OGŁOSZENIE

Samorząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął akcję: "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny".
Poniżej promocyjne wideo:
OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert na:
"Rozbiórkę starej kotłowni węglowej wraz z kominem i wiatami w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1, 26-607 Radom".


Załączniki:
Ogłoszenie
Opis
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1

OGŁOSZENIE

Informacja w sprawie posiadanej floty samochodowej naszego Zakładu:
Jeden samochód osobowy marki KIA Rio
- rok produkcji 2013
- data zakupu 12.02.2014
- koszt zakupu brutto 46450 PLN.
Samochód wykorzystywany jest jako środek lokomocji do załatwiania spraw służbowych poza naszą jednostką.
Codziennie transportuje przesyłki pocztowe. Pełni funkcję kurierską pomiędzy instytucjami.


OGŁOSZENIE

Wymiana okien i drzwi oraz oświetlenia wbudowanego na energooszczędne w starej części Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Psychiatrycznego dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 258.803,65 zł.OGŁOSZENIE

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu, ul. Krychnowicka 1 posiada do wynajęcia wolne powierzchnie przy ul. Krychnowickiej 1:
- na działalność usługową medyczną pow. 110,53 m2 w pawilonie nr 1;
- na działalność gostronomiczną pow. 163,15 m2 w budynku administracji.

Kontakt telefoniczny: (48) 332-46-19


OGŁOSZENIE

Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej informuje, iż w 2012 roku oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży (całodobowy i dzienny) oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży zaprzestały działalności z powodu braku lekarzy specjalistów psychiatrów dzieci i młodzieży.
Nasz podmiot nie posiada zatem możliwości diagnozowania i leczenia dzieci i młodzieży w powyższym zakresie.


OGŁOSZENIE

Dostępny jest przewodnik - opieka nad osobami z zaburzeniami psychicznymi na Mazowszu, który został opracowany przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Przewodnik stanowi źródło informacji o podmiotach świadczących usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi, obejmujące świadczenia opieki zdrowotnej, pomocy społecznej oraz możliwości aktywizacji zawodowej, w podziale na poszczególne powiaty województwa mazowieckiego.
Przewodnik został pozytywnie zaopiniowany przez Rzecznika Praw Pacjenta.
Wersja elektroniczna przewodnika w formacie pdf do pobrania poniżej.

Pobierz przewodnik

OGŁOSZENIE

ZARZĄDZENIE Nr 32/2012
Dyrektora
Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów
Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu
z dnia 13 września 2012r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 43/2011 z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie wdrożenia Regulaminu dotyczącego sposobu i zasad udzielania świadczeń zdrowotnych osobom posiadającym status kombatanta lub osoby represjonowanej

§1.
Dokonuje się zmiany §1 Zarządzenia nr 43/2011 na następujące brzmienie: „Na podstawie Porozumienia z dnia 12 września 2011r. w sprawie realizacji Programu Szpitale Przyjazne Kombatantom wprowadzam Regulamin dotyczący sposobu i zasad udzielania świadczeń zdrowotnych osobom posiadającym status kombatanta, osoby represjonowanej oraz represjonowanym politycznie żołnierzom – górnikom”.

§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


OGŁOSZENIE

Uwaga! Działalność oddziału dziecięco - młodzieżowego całodobowego została zawieszona do odwołania

OGŁOSZENIE

Załącznik 1 do ZARZĄDZENIA Nr 43/2011 z dnia 21 listopada 2011r. Dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. Barbary Borzym w Radomiu w sprawie wdrożenia Regulaminu dotyczącego sposobu i zasad udzielania świadczeń zdrowotnych osobom posiadającym status kombatanta lub osoby represjonowanej. Regulamin dotyczący sposobu i zasad udzielania świadczeń zdrowotnych osobom posiadającym status kombatanta lub osoby represjonowanej.

I. Cel:
Program "Szpitale przyjazne kombatantom" ma na celu zabezpieczenie realizacji świadczeń zdrowotnych dla Kombatantów i Osób Represjonowanych na terenie Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, w taki sposób, aby osiągnąć poprawę dostępności, jakości i organizacji udzielanych świadczeń zdrowotnych.

II. Zasady:
1. Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym warunków do prawidłowego leczenia poprzez pełną realizację obowiązujących zapisów zawartych w znowelizowanej ustawie z 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.(Dz. U. z 2008r, nr 164 poz.1027, ze zm.).
2. Respektowanie prawa kombatantów do korzystania poza kolejnością i bez skierowań od lekarza ze świadczeń opieki zdrowotnej.


III. Rodzaje dokumentów uprawniających do świadczeń zdrowotnych:
1. Kombatanci na podstawie zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
2. Inwalidzi wojenni na podstawie legitymacji inwalidy wojennego wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51
3. Osoby represjonowane na podstawie legitymacji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-52.
4. Legitymacje przynależności do organizacji kombatanckiej nie są dokumentem określającym status kombatanta.


IV. Opis postępowania:
1. Wszyscy pracownicy szpitala (stosownie do zajmowanego stanowiska) posiadają niezbędną wiedzę, w zakresie Regulaminu postępowania przyjętego w jednostce w ramach programu.
2. Osoba uprawniona informuje personel medyczny o fakcie posiadania dokumentu uprawniającego do świadczeń zdrowotnych poza kolejnością.
3. Personel podejmuje czynności zgodnie z Regulaminem.
4. Personel oznacza dokumentację medyczną symbolem K.OR u góry Historii Choroby, natomiast teczkę w której znajduje się Historia Choroby w lewym górnym rogu np. O/P1-K.OR.


V. Przestrzeganie założeń programu:
Osoba uprawniona w trakcie pobytu w jednostce może zawsze kontaktować się z Pełnomocnikiem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - mgr Bożena Kosińska Pielęgniarka Naczelna tel. 48 3324556.

OGŁOSZENIE

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych realizuje projekt systemowy "Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013.
Projekt zakłada, że w latach 2008 - 2015 dwadzieścia cztery tysiące pielęgniarek i położnych z całego kraju będzie mogło uzupełnić kwalifikacje i uzyskać dyplom ukończenia studiów wyższych na poziomie licencjata pielęgniarstwa lub położnictwa, uznawany automatycznie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Dodatkowe informacje w ww. projekcie można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl).


OGŁOSZENIE

Infolinia w sprawie grypy A/ H1N1

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem grypy A/ H1N1, z dniem 29.04.2009 roku uruchomiona została infolinia, która udziela wszelkich informacji w zakresie wirusa A/H1N1.
Na pytania odpowiadać będą eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
Numery telefonów stacjonarnych:
1. (22) 54-21-412 – czynny całodobowo,
2. (22) 54-21-413 – czynny od 8:00 do 16:00,
3. (22) 54-21-414 – czynny od 8:00 do 16:00.
Jednocześnie informujemy, że aktualne informacje dotyczące wirusa grypy A/ H1N1 znajdują się na stronach internetowych:
Ministerstwa Zdrowia – www.mz.gov.pl
Głównego Inspektoratu Sanitarnego – www.pis.gov.pl


Autor: Szpital
 
 
:: home :: top